K Saffari

October 8, 2018

برون سپاری دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ یعنی جذب مشتری با استفاده از ابزار‌های الکترونیکی در فضای دیجیتال و دنیای مجازی. بهترین راه برای راه‌اندازی و مدیریت یک کمپین بازاریابی دیجیتال، […]
September 16, 2018

تبلیغات

تبلیغات در سالهای اخیر، رابطه دوجانبه کامپیوترو انسان مورد توجه بسیاری از مدیران کسب و کار قرار بوده است. اما همزمان با افزایش امکان انتقال عکس، […]
September 12, 2018

برندینگ

در حقیقت برندینگ یکی از مهمترین جنبه های هر کسب و کار اعم از کوچک و بزرگ, جزئی و یا تجاری است. یک استراتژی برندینگ موثر […]